Tanåsen Boligpark har en unik finansieringsmodell

TOBB sine systemer og forsikringer sikrer deg svært gunstige og trygge betingelser. Kjøpesummen er delt inn i et borettsinnskudd på 50 prosent og en fellesgjeld på 50%. Gjennom en IN-ordning (Individuell nedbetaling) kan du innfri din individuelle fellesgjeld. Lånet på fellesgjelden har særdeles gode rentebetingelser og en løpetid på hele 50 år. De 10 første årene kan være avdragsfrie.

TOBB står for trygghet, og leilighetene inngår i alle av boligbyggelagets sikringsordninger. Herunder også forskuttering av felleskostnader, som gjør at borettslaget er sikret god likviditet, selv om enkelte av andelshaverne ikke oppfyller sine forpliktelser. Gjennom TOBB får man også en av landets beste innkrevingsordninger.
 

​Gode styringssystemer

Med TOBB som forretningsfører er også Tanåsen Boligpark Borettslag sikret gode drifts-, styrings- og vedlikeholds-systemer. Vedlikeholdsplanleggingen følges opp gjennom det nettbaserte styringsverktøyet Plussplan, som gir forutsigbarhet for fremtidige vedlikeholdsbehov og budsjettering. Lagets lovpålagte HMS-arbeid løses gjennom BEVAR-HMS. I tillegg får styret tilgang til en unik styreportalløsning og kommunikasjonsplattform mot beboerne. Alt for å sikre en bedre og lettere styrehverdag, slik at du som bor i Tanåsen Boligpark Borettslag kan bruke tiden på å nyte det å bo i et veldrevet og godt bomiljø.
 

Trygghet og muligheter

Med TOBB sine systemer og erfaring kan vi tilby den tryggheten som er så viktig når man skal kjøpe seg ny bolig. En finansieringsordning som gir muligheter for alle, og stor økonomisk frihet for de som ønsker å bruke ekstra egenkapital.Sider fra Bygge- og finansierin gsplan - Tanåsen (19.01.21)

Eksempel_3.390.960.pdf Eksempel_7.645.960.pdf Eksempel_6.545.960.pdf Eksempel_7.848.960.pdf